Kalibrace měřících přístrojů

Kalibrace je soubor činností, kterými se za daných, takzvaných referenčních podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem a odpovídajícími hodnotami realizovanými etalonem. Kalibrací se tedy ověří, s jakou odchylkou od skutečné hodnoty přístroj měří příslušnou veličinu.Kalibrací se zajišťuje metrologická navázání měřicího přístroje do posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínaje nejvyšším etalonem. Zjednodušeně řečeno jde o prokázání, že měřidlo je včleněno do určitého, obecně uznávaného metrologického systému.

Metrologická laboratoř MV Lab, s.r.o. – Kalibrace měřících přístrojů

Naše metrologická laboratoř provádí kalibrace měřících přístrojů v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025 a je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci pod číslem 2400, jak pro kalibrování v laboratoři, tak i mimo prostory laboratoře.

Osvědčení o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 ke stažení zde.

kalibrace měřících přístrojůkalibrace měřících přístrojů2kalibrace měřících přístrojů3

Mimo rozsah akreditace dále provádíme kalibraci měřidel rychlosti proudění vzduchu, tlaku, elektrických veličin, pH, elektrické vodivosti.

Měření a zpracování výsledků provádíme podle schválených postupů a platných předpisů. Pracovní postupy jsou tvořeny podle platných mezinárodních norem a doporučení, jejich správnost je ověřována pravidelnou účastí mezilaboratorních porovnáních (MPZ).

Pro zajištění přesných a reprodukovatelných výsledků využíváme nejmodernější zařízení.
Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti. Jsou pravidelně školeni a jejich vědomosti jsou prokazovány kvalifikovanými certifikáty (např. ČMS).

Kalibrace v laboratoři (INLAB)

Provádíme co nejrychleji, obvykle do 5 pracovních dnů od obdržení měřidla, nebo dle dohody.

Kalibrace přímo u zákazníka (ONSITE)

Provádíme přesně podle potřeb zákazníka, v termínech a časech tak abychom jim co nejvíce vyhověli a co nejméně omezili jejich provoz.
Výhodou je, že není nutné měřidla demontovat, balit a odesílat ke kalibraci zasílat mimo společnost. Nedochází tak k dlouhodobému přerušení provozu. Největší výhodou kalibrace přímo u zákazníka (ONSITE) je pro měřicí / monitorovací systémy.