Přeskočit na obsah

KALIBRACE MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ

Kalibrace měřicích přístrojů: Kalibrujeme měřidla velmi nízkých teplot: až do -90 °C (náš rozsah od -90 °C do +650 °C). Dodáváme teploměry a monitorovací systém teploty v kryoboxech (boxech pro velmi nízké teploty) určených pro uchovávání genetických vzorků a vakcín.

Náš rozsah je 5 až 95 % RH a přesnost našeho měření je díky špičkovému vybavení nejlepší v Česku. Nejistota je od 0,6 % RH.

Co je kalibrace?

Je to soubor činností, kterými se za daných, takzvaných referenčních podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem a odpovídajícími hodnotami realizovanými etalonem. Kalibrací se tedy ověří, s jakou odchylkou od skutečné hodnoty přístroj měří příslušnou veličinu.

Kalibrací se zajišťuje metrologická návaznost, tedy začlenění měřidla do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínaje nejvyšším etalonem. Zjednodušeně řečeno jde o prokázání, že měřidlo je včleněno do určitého, obecně uznávaného metrologického systému.

mvlab stroje kalibrace měřící techniky
mvlab stroje kalibrace měřící techniky

Jaký je význam kalibrace?

Kalibrování přístrojů je neodmyslitelnou činností výrobních procesů v průmyslovém odvětví. Principem je se ujistit, že měřicí přístroj měří správně. Všechny měřicí přístroje začnou v průběhu času vykazovat nestabilitu měření. Může se stát, že dojde k poškození přístroje, a to má za následek, že přístroj přestane přesně měřit. Jde o případ, kdy je přístroj rozbitý nebo nefunkční, což lze snadno určit. Ovšem to, že přístroj začne měřit špatně nelze jednoduše odhalit, pokud nemá podnik zaveden proces pravidelných kalibrací. Je snadné spočítat náklady na kalibrační proces, ale je obtížnější vyčíslit náklady, které vzniknou v důsledku nesprávné nebo nedostatečně provedené kalibrace.

V Metrologické laboratoři MV Lab provádíme měření a zpracování výsledků podle schválených postupů a platných předpisů. Pracovní postupy jsou tvořeny podle platných mezinárodních norem a doporučení, jejich správnost je ověřována pravidelnou účastí mezilaboratorních porovnáních (MPZ, DMPZ).
Pro zajištění přesných a reprodukovatelných výsledků využíváme nejmodernější zařízení. Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti. Jsou pravidelně školeni a jejich vědomosti jsou prokazovány kvalifikačními certifikáty.

Kalibrace v laboratoři (INLAB)

Zajistíme co nejrychleji, obvykle do 5 pracovních dnů od obdržení měřidla, nebo podle dohody. Naše společnost má vlastní měřící pracoviště. Prostory jsou moderně vybaveny tak, aby splňovaly všechny parametry pro přesné a kvalitní kalibraci měřících přístrojů.

Kalibrace přímo u zákazníka (ONSITE)

Přesně podle potřeb zákazníka. V termínech a časech tak abychom našim zákazníkům co nejvíce vyhověli a co nejméně omezili jejich provoz. Výhodou je, že není nutné měřidla demontovat, balit a odesílat ke kalibraci mimo společnost. Nedochází tak k dlouhodobému přerušení provozu.

mvlab stroje kalibrace měřící techniky

Metrologická laboratoř MV Lab, s.r.o.
Kalibrace měřících přístrojů

Naše Metrologická laboratoř provádí kalibrace měřicích přístrojů v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2018, a je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 2400, jak pro kalibrace v laboratoři, tak i mimo prostory laboratoře.

V rozsahu akreditace kalibrujeme měřicí přístroje, zařízení a měřidla teploty a vlhkosti, viz. osvědčení o akreditaci.
Mimo rozsah akreditace dále provádíme kalibraci měřidel rychlosti proudění vzduchu, tlaku, elektrických veličin, a jiné.

Zvyšte efektivitu Vašich strojů. Kontaktujte nás a zjistěte více informací!

KONTAKTUJTE NÁS